dimarts, 8 de desembre del 2015

Immaculada Concepció de Maria

Dimarts, 8 de desembre de 2015

Sant Lluc, 1, 26-38

Al sisè mes l’àngel Gabriel va ser enviat per Déu a una ciutat de Galilea, anomenada Natzaret, a una verge desposada amb un home anomenat Josep de la casa de David, i el nom de la verge era Maria. Entrant al seu costat, li va dir: “Salve, plena de gràcia, el Senyor és amb vos”. A aquestes paraules, Maria va quedar torbada, i es preguntava què significaria aquesta salutació. I li va dir l’àngel: “No tinguis por, perquè has trobat gràcia davant Déu. Concebràs i donaràs a llum un fill, a qui posaràs el nom de Jesús. Serà gran i anomenat Fill de l’Altíssim; el Senyor li donarà el tro de David, el seu Pare, regnarà sobre la casa de Jacob pels segles dels segles, i el seu regnat no tindrà fi”. Maria li va dir a l’àngel: “Com serà això, si no conec home”. I l’àngel li va contestar: “L’Esperit Sant vindrà sobre tu i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra, per això el nen que naixi serà sant i anomenat Fill de Déu. Vet aquí que Isabel, la teva parenta, ha concebut també un fill en la seva ancianitat i a la que deien estèril està ja al mes sisè. Perquè no hi ha res impossible per a Déu”. Va dir llavors Maria: “Aquí està l’esclava del Senyor, facis en mi segons la teva paraula”. I l’àngel la va deixar.

Comentari

Tot el que es pot dir d’una mare, és aplicable a Maria. Ella ens estima i vol que estiguem en comunió amb Déu i per això ens ajuda.

Una mare estima els seus fills encara que aquests, amb la seva actitud, no corresponguin a aquest amor, per això, per molt angoixats que estiguem, sempre podem recórrer a Maria per a que intercedeixi per nosaltres davant Déu. Seria molt bonic correspondre a aquest amor.

Maria també és un exemple de comportament. Sempre va acceptar allò que li venia de Déu encara que no ho entengués i va procurar fer sempre allò que creia volia Déu d’ella. Així ho hem de fer nosaltres, pregar amb confiança i estar disposats a acceptar la voluntat de Déu. Segur que Ell sap millor que nosaltres què és el que ens convé.

Objectiu

Tenir sempre present que Maria és la meva Mare i que sempre puc recórrer a ella.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada