divendres, 28 d’abril del 2017

Tercer Diumenge de Pasqua (Cicle A)

Diumenge, 30 d'abril de 2017

Sant Lluc, 24, 13-35

Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un poble anomenat Emmaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells comentant aquests incidents. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es posà a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls el reconeguessin.
Ell els preguntà: “De què discutiu entre vosaltres tot caminant?”. Ells s’aturaren amb un posat trist, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: “De tots els forasters que hi havia aquests dies a Jerusalem, ets l’únic que no saps el que ha passat?”. Els preguntà: “Què?”. Li contestaren: “El cas de Jesús de Natzaret. S’havia revelat com un profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el poble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l’entregaren perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa tres dies. És cert que unes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon matí al sepulcre, no hi ha trobat el cos, i han vingut a dir-nos que fins i tot se’ls han aparegut uns Àngels i els han assegurat que ell és viu. Alguns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat tot exactament com les dones havien dit, però a ell no l’han vist pas”. Ell els digué: “Si que us costa d’entendre! Quins cors tant indecisos a creure tot allò que havien anunciat els profetes! No havia de patir tot això el Messies abans d’entrar en la seva glòria?”. Llavors, començant pels llibres de Moisès i seguint els de tots els profetes, els exposava tots els llocs de les Escriptures que es referien a ell.
Mentrestant s’acostaven al poblet on es dirigien, i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: “Queda’t amb nosaltres, que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar. Jesús entrà per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obriren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es deien l’un a l’altre: “No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?”.
Llavors mateix s’alçaren de taula  i se’n tornaren a Jerusalem. Allà trobaren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: “Realment, el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó”. Ells també contaven el que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan partia el pa.

Comentari

Aquesta és una mostra de la difícil relació entre Déu i els homes. Els deixebles tenien un posat trist, segons ells perquè esperaven que Jesús fos el Messies que encapçalaria el poble i el portaria a la independència del poble romà i a una gran prosperitat. Però feia tres dies que havien crucificat Jesús i tot s’havia acabat.

No havien entès res, o com a mínim no havien sabut reconèixer quina era la finalitat central de la predicació de Jesús. A Jesús li importava ben poc les circumstàncies concretes en que vivien, a ell li importaven les persones. L’actitud de les persones, una actitud de reconeixement de l’estimació del Pare i una actitud d’amor cap a la creació, als germans, i a la persona mateixa. La vida no mereixeria ser viscuda si es limités a ser una lluita pel poder dels pobles, una lluita per la prosperitat en el treball i les riqueses, una lluita, que sol s’acabaria amb la mort, per la recerca de la felicitat. La vida hauria de ser un temps on la humanitat fes servir la llibertat que li ha donat Déu per a fer els possibles per recuperar el “paradís” que vam perdre degut a l’egoisme humà. Hauríem de ser capaços de ser una societat justa, pluricultural i pròspera en que la persona, encaixada en aquesta mateixa societat i encaixada en la comunió amb Déu, fos el que més importés.

Si algun dia la humanitat ho aconsegueix, es podrà dir que haurem aconseguit que el Regne de Déu sigui amb nosaltres.

Objectiu

No deixar de llegir la Bíblia, vital en la meva fe.

divendres, 21 d’abril del 2017

Segon Diumenge de Pasqua (Cicle A)

Diumenge, 23 d'abril de 2017

Sant Joan, 20, 19-31

El vespre d’aquell mateix diumenge els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: “Pau a vosaltres”. Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: “Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Llavors alià damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó”.
Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: “Hem vist al Senyor”. Ells els contestà: “Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas”.
Vuit dies més tard, els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà es posà al mig i els digué: “La pau sigui amb vosaltres”. Després digué a Tomàs: “Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tant incrèdul. Sigues creient”. Tomàs li respongué: “Senyor meu i Déu meu”. Jesús li diu: “Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist”.
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

Comentari

Una mostra de l’amor que Déu ens té és que no és intransigent. Vull dir, si en qualsevol moment del nostre camí notem que no estem satisfets amb el que hem fet o el que estem fent, ja que ens aparta de Déu o fa mal als nostres germans o a nosaltres mateixos, podem demanar perdó i tornar al bon camí. I si valorem tant això, no seria bo actuar de la mateixa manera?, no seria bo estar sempre oberts a donar el perdó?

Una altra cosa. Tomàs no creia si no ho veia per ell mateix. No confiava amb el que li deien els seus germans. Jesús es mostra i comenta que seran feliços els qui creuran sense haver vist. És a dir, nosaltres. Nosaltres confiem amb la tradició. Suposo que els deixebles van poder veure al Jesús ressuscitat, i no només això, sinó que van quedar tant convençuts de la seva resurrecció que després no els va importar donar la vida per l’Evangeli. Jo crec entre altres coses per això, pel testimoni dels deixebles i de tots aquells que m’he l’han tramés: els pares, la comunitat i la meva catequista. Ara espero que també hi hagi algú que cregui mitjançant el meu testimoni.

Objectiu

No tenir mai por de donar testimoni de la meva fe.

diumenge, 16 d’abril del 2017

Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor (Cicle A)

Diumenge, 16 d'abril de 2017

Sant Joan, 20, 1-9

El diumenge, Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: “S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat”.
Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap el sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc.
Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

Comentari

El pas de Jesús per la terra no passaria de ser l’origen d’una manera d’entendre la vida com un altre si no fos perquè va ressuscitar. Aquest és l’eix central de la nostra creença. Quin sentit tindria esforçar-nos per seguir les ensenyances de Jesús si amb la mort s’acabés tot?. No podem trobar tots els exemples que vulguem de gent que passa olímpicament de la màxima d’estimar els altres que estan vivint una vida d'èxit?.

Podem estar d’acord amb l’estil de vida de Jesús, però el que és més important és creure en la resurrecció i en el moment en que tots serem feliços i compartirem la glòria de Déu al costat de Jesús i tots els germans que hagin passat per aquest món estimant i no fent el mal.

Objectiu

Compartir la joia de la resurrecció de Jesús.

divendres, 7 d’abril del 2017

Diumenge de Rams (Cicle A)

Diumenge, 9 d'abril de 2017

Sant Mateu, 27, 11-54

Passió de nostre Senyor Jesucrist segons Sant Mateu (fragment)

Des del migdia fins a mitja tarda s’estengué una foscor sobre tota la terra. Cap a mitja tarda Jesús cridà amb tota la seva força: “Eli, Eli, lema sabactani?”. Que vol dir: “Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?”. Alguns dels qui eren allí deien: “Ara crida Elies”. Un d’ells anà corrents a prendre una esponja xopa de vinagre i la posà al capdamunt d’una canya perquè begués. Però els altres li deien: “Deixa’l estar. A veure si ve Elies a salvar-lo”. Jesús tornà a cridar amb tota la força i expirà.
En aquell moment la cortina que tancava el santuari s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s’esberlaren, els sepulcres s’obriren i ressuscitaren molts cossos dels sants que hi reposaven; després de la resurrecció de Jesús sortiren dels sepulcres, anaren a la Ciutat Santa i s’aparegueren a molts. Quan el centurió i els soldats que guardaven Jesús veieren el terratrèmol i tot el que havia passat, s’esveraren molt i deien: “És veritat: Aquest home era Fill de Déu”.

Comentari

Una altra mostra de la humanitat de Jesús és la seva angoixa davant el suplici de la creu, fins i tot en la desesperació i el dolor es plany preguntant a Déu pel que sembla el seu abandó.

“Jesús tornà a cridar amb tota la força i expirà”. Aquestes són les paraules que més m’impressionen de l’Evangeli. Són paraules que em deixen aixafat, perquè, què podem esperar de la humanitat si va ser capaç de fer patir d’aquesta manera al Fill de Déu? Queda alguna esperança per a nosaltres?. El mateix Jesús, ressuscitat ens dóna la resposta.

Si Jesús hagués vingut amb tota la glòria i magnificència d’un déu totpoderós amb la finalitat de rebre lloances i pregàries, la figura de Déu hagués estat la d’un déu que no és Pare. Davant els patiments de la humanitat, les guerres, les injustícies, el dolor i la pena, el mal... sabem que el mateix Jesús va patir, va ser humiliat, torturat, incomprès i mort de la manera més brutal. I finalment, va ressuscitar i compartir la Glòria de Déu.

Així ho hem de fer: intentar viure una vida plena ajudant els altres i cuidant el nostre esperit, sense defallir pels contratemps i confiant amb qui és la resurrecció i la vida.

Objectiu

Pregant, provar d'acompanyar a Jesús en la seva solitud a la creu.