Oracions Bàsiques del Cristià

El senyal de la Santa Creu

Pel senyal + de la Santa Creu
dels nostres + enemics
deslliureu-nos, Senyor, + Déu nostre
En el nom del Pare + i del Fill
i de l'Esperit Sant. Amén.


El Pare nostre

Pare nostre,
que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel

El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui;
i perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres
caiguem en la temptació;
ans deslliureu-nos de qualsevol mal


L'Avemaria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós
entre totes les dones;
i beneït és el fruit
del vostre ventre, Jesús.

Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort. Amén


El Glòria

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era en el principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.


Professió de fe

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.

I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressucità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius
i els morts.

Crec en l'Esperit Sant;
la Santa Mare Església catòlica,
la comunió dels Sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció dels morts;
la vida perdurable. Amén.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada