divendres, 1 de maig del 2015

Cinquè Diumenge de Pàsqua (Cicle B)

Diumenge, 3 de Maig de 2015

Sant Joan, 15, 1-8 

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: “Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dóna fruit en mi, el Pare la talla, i la que dóna fruit, l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep, i vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè, sense mi, no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus”.

Comentari

Un individualisme carregat d'egoisme, és un estat que no té gaire sentit per als qui volem ser veritables cristians. Hi ha moltes maneres de fer la voluntat del Pare, hi ha moltes maneres de ser un bon cristià, però cadascuna d’elles ha de tenir present que no estem sols als món, sinó que formem part d’una família, d’un tot. Un conjunt que no té sentit sense cadascú de nosaltres, i cadascú de nosaltres no té sentit sense el conjunt.

Podem ser més extravertits o més introvertits, podem tenir més o menys facilitat de paraula, podem viure la fe en comunitat o d’una manera més íntima, però en qualsevol situació hem de ser conscients que no estem sols en aquest camí, i que el dia de la glòria no el viurem sols, sinó que el compartirem amb la resta de germans.

El teu dolor és el meu dolor, la teva alegria és la meva alegria. Lloem al Senyor, el nostre Pare bo.

Objectiu

Tenir especialment presents als germans durant els moments de pregària d'aquesta setmana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada