divendres, 8 d’abril del 2016

Tercer Diumenge de Pasqua (Cicle C)

Diumenge, 10 d'abril de 2016

Sant Joan, 21, 3-19

En aquell temps, Jesús encara s'aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L'aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué: "Me'n vaig a pescar". Els altres li respongueren: "Nosaltres també hi venim". Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res.

Quan ja clarejava, Jesús s'aturà vora l'aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: "Nois, no teniu res per a menjar?". Li contestaren: "No". Els digué: "Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu". Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: "És el Senyor". Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.

Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s'esquinçà. Jesús els digué: "Veniu a esmorzar". Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s'apareixia als deixebles després de ressuscitar d'entre els morts.

Després d'esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: "Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests?". Ell li contesta: "Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo". Jesús li diu: "Pastura els meus anyells". Per segona vegada li diu Jesús: "Simó, fill de Joan, m'estimes?". Ell li contesta: "Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo". Jesús li diu: "Pastura les meves ovelles". Per tercera vegada li diu Jesús: "Simó, fill de Joan, m'estimes?". Pere s'entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l'estimava, i li contestà: "Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo". Li diu Jesús: "Pastura les meves ovelles. T'ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols". Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús afegí: "Vine amb mi".

Comentari

En totes les ocasions en que Jesús s’apareix als deixebles després d’haver ressucitat, aquests, en un primer moment no el reconeixen. Actualment ens passa el mateix a nosaltres. No reconeixem Jesús en aquell qui pateix i ens demana ajuda, en aquell que està trist i ens demana que li donem una mica d’esperança, en aquell malalt que vol suport, en aquell ancià que necessita companyia, en aquell nen que necessita amor... Jesús havent ressuscitat va acabar la seva missió a la Terra, i ara som nosaltres qui amb els ulls de la fe hem de saber trobar el Jesús ressuscitat en el nostre proïsme.

També aquest passatge ens ensenya que Jesús sempre estarà al nostre costat. No pesquem?, ell ens indicarà el camí. Confiança i bona voluntat.

Per altra banda, Pere va negar tres vegades a Jesús, i tres vegades li pregunta si l'estima. Ens desmoralitarem nosaltres pel fet de caure sempre en els mateixos pecats?, tantes vegades com caiguem, si ens penedim de cor, Jesús ens perdonarà.

Objectiu

Saber trobar al Resuscitat en el germans i actuar en conseqüència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada